51bHX7j98OL SL500 AC SS350

Bài Chia sẻ Lễ Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria  

 •   18/03/2018 06:34:00 PM
 •   Đã xem: 1402
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật V Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật V Mùa Chay  

 •   17/03/2018 09:38:00 PM
 •   Đã xem: 2086
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy IV Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy IV Mùa Chay

 •   16/03/2018 07:23:00 PM
 •   Đã xem: 2876
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu IV Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu IV Mùa Chay

 •   15/03/2018 06:12:00 PM
 •   Đã xem: 2263
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm IV Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Năm IV Mùa Chay

 •   14/03/2018 12:15:00 PM
 •   Đã xem: 2260
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư IV Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Tư IV Mùa Chay

 •   13/03/2018 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 1909
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba IV Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Ba IV Mùa Chay

 •   12/03/2018 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 1956
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai IV Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Hai IV Mùa Chay

 •   11/03/2018 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 2135
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật IV Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật IV Mùa Chay

 •   10/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2562
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy III Mùa Chay

 •   09/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2364
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu III Mùa Chay

 •   08/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2333
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Năm III Mùa Chay

 •   07/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2998
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Tư III Mùa Chay

 •   06/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 6824
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Ba III Mùa Chay

 •   05/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2109
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Hai III Mùa Chay

 •   04/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2172
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật III Mùa Chay

 •   03/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2431
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy II Mùa Chay

 •   02/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2292
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu II Mùa Chay

 •   01/03/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2166
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Năm II Mùa Chay

 •   28/02/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2424
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây