Bài Chia sẻ Thứ Ba tuần III Thường Niên

Bài Chia sẻ Thứ Ba tuần III Thường Niên  

 •   23/01/2018 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 1320
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Thường Niên  

 •   22/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1704
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần III Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần III Thường Niên

 •   21/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1945
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Thường Niên

 •   20/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1784
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Thường Niên

 •   19/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1941
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Thường Niên

 •   18/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4512
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Thường Niên

 •   17/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1934
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Thường Niên

 •   16/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 2126
Lm. Giuse Trần Đình Long
DSC8285

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần II Thường Niên

 •   15/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1974
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần II Thường Niên

 •   14/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 2399
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I Thường Niên

 •   13/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1874
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I Thường Niên

 •   12/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 2189
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I Thường Niên

 •   11/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 2093
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Thường Niên

 •   10/01/2018 05:53:00 AM
 •   Đã xem: 2102
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Thường Niên

 •   09/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 2063
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

 •   08/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 2199
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Hiển Linh

Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Hiển Linh

 •   07/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 2172
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần Giáng Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần Giáng Sinh

 •   06/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1960
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần Giáng Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần Giáng Sinh

 •   05/01/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1996
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây