Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay  

 •   26/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 3772
Lm. Giuse Trần Đình Long
3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật IV Mùa Chay

3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật IV Mùa Chay

 •   25/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 4678
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Truyền Tin

Bài Chia Sẻ Lễ Truyền Tin

 •   24/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 3805
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

 •   23/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 6925
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần III Mùa Chay

 •   22/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 4004
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần III Mùa Chay

 •   21/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 4256
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

 •   20/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 4873
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Kính Thánh Giuse 20-3

Bài Chia Sẻ Lễ Kính Thánh Giuse 20-3

 •   19/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 6967
Mừng Bổn Mạng Linh mục Giuse Trần Đình Long 20-3
3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay

3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay

 •   18/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 4963
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay

 •   17/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 3840
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

 •   16/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 4479
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần II Mùa Chay

 •   15/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 4746
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

 •   14/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 5030
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần II Mùa Chay

 •   13/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 5705
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần II Mùa Chay

 •   12/03/2017 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 7142
Lm.Giuse Trần Đình Long
3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II Mùa Chay

3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II Mùa Chay

 •   11/03/2017 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 3987
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay

 •   10/03/2017 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 4999
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay

 •   09/03/2017 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 5337
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần I Mùa Chay

 •   08/03/2017 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 4317
Lm.Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây