Bài Chia Sẻ Thứ Ba VII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba VII Thường Niên  

 •   20/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3521
Lm. Giuse Trần Đình Long
Suy Niem Mc 9,14 29

Bài Chia Sẻ Thứ Hai VII Thường Niên

 •   19/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2722
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật VII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật VII Thường Niên

 •   18/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4025
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy VI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy VI Thường Niên

 •   17/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2779
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu VI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu VI Thường Niên

 •   16/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3004
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Nåm VI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Nåm VI Thường Niên

 •   15/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2853
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư VI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư VI Thường Niên

 •   14/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3762
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba VI Thường Niên (Valentine's day)

Bài Chia Sẻ Thứ Ba VI Thường Niên (Valentine's day)

 •   13/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3577
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai VI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai VI Thường Niên

 •   12/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3671
Lm. Giuse Trần Đình Long
3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật VI Thường Niên

3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật VI Thường Niên

 •   11/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4178
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy V Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy V Thường Niên

 •   10/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3866
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu V Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu V Thường Niên

 •   09/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3643
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm V Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm V Thường Niên

 •   08/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4181
Lm. Giuse Trần Đình Long
Mc 7 14 23 1

Bài Chia Sẻ Thứ Tư V Thường Niên

 •   07/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2902
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba V Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba V Thường Niên

 •   06/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2927
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai V Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai V Thường Niên

 •   05/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2633
Lm. Giuse Trần Đình Long
3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật V Thường Niên

3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật V Thường Niên

 •   04/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3300
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy IV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy IV Thường Niên

 •   03/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3167
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu IV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu IV Thường Niên

 •   02/02/2017 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3778
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây