Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần V Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần V Thường Niên

 •   03/02/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2181
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần IV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần IV Thường Niên

 •   02/02/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2006
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần IV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần IV Thường Niên

 •   01/02/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2181
Lm. Giuse Trần Đình Long
Suy Niem Tin Mung Mc 6,7 13

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần IV Thường Niên

 •   31/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 1206
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần IV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần IV Thường Niên

 •   30/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3245
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần IV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần IV Thường Niên

 •   29/01/2018 06:25:00 PM
 •   Đã xem: 2615
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ Thứ Hai tuần IV Thường Niên

Bài Chia sẻ Thứ Hai tuần IV Thường Niên

 •   28/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2586
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ Chúa Nhật tuần IV Thường Niên

Bài Chia sẻ Chúa Nhật tuần IV Thường Niên

 •   27/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2464
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ Thứ Bảy tuần III Thường Niên

Bài Chia sẻ Thứ Bảy tuần III Thường Niên

 •   26/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2123
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ Thứ Sáu tuần III Thường Niên

Bài Chia sẻ Thứ Sáu tuần III Thường Niên

 •   25/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2157
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

 •   24/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2281
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ Thứ Tư tuần III Thường Niên

Bài Chia sẻ Thứ Tư tuần III Thường Niên

 •   23/01/2018 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 2427
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ Thứ Ba tuần III Thường Niên

Bài Chia sẻ Thứ Ba tuần III Thường Niên

 •   22/01/2018 05:39:00 PM
 •   Đã xem: 2168
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Thường Niên

 •   21/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2189
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần III Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần III Thường Niên

 •   20/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2404
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Thường Niên

 •   19/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2111
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Thường Niên

 •   18/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2221
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Thường Niên

 •   17/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4820
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Thường Niên

 •   16/01/2018 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 2146
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây