Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXX Thường Niên

 •   02/11/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3322
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

Bài Chia Sẻ Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn

 •   01/11/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3975
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Kính Các Thánh

Bài Chia Sẻ Lễ Kính Các Thánh

 •   31/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3823
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXX Thường Niên

 •   30/10/2017 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 3330
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai XXX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai XXX Thường Niên

 •   29/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3556
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXX Thường Niên

 •   28/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 4049
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy XXIX Thường Niên

 •   27/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 2993
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu XXIX Thường Niên

 •   26/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3299
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm XXIX Thường Niên

 •   25/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3818
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư XXIX Thường Niên

 •   24/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 4080
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba XXIX Thường Niên

 •   23/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3496
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai XXIX Thường Niên

 •   22/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3339
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXIX Thường Niên

 •   21/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3354
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy XXVIII Thường Niên

 •   20/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 6574
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu XXVIII Thường Niên

 •   19/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 2662
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm XXVIII Thường Niên

 •   18/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 2674
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư XXVIII Thường Niên

 •   17/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 2555
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba XXVIII Thường Niên

 •   16/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3007
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai XXVIII Thường Niên

 •   15/10/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3186
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây