Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

 •   17/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3515
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần V Phục Sinh

 •   16/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 4185
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần V Phục Sinh

 •   15/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3219
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần V Phục Sinh

 •   14/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 2890
Lm. Giuse Trần Đình Long
3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh

3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh

 •   13/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3928
Lm. Giuse Trần Đình Long
2 Bài Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Fatima

2 Bài Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Fatima

 •   12/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 6297
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh

 •   12/05/2017 06:28:00 PM
 •   Đã xem: 1476
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh

 •   11/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3336
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

 •   10/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3407
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

 •   09/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3950
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

 •   08/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3748
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

 •   07/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 4389
Lm. Giuse Trần Đình Long
4 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh

4 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần IV Phục Sinh

 •   06/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 5380
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh

 •   05/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 4803
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh

 •   04/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3834
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần III Phục Sinh

 •   03/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 4118
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

 •   02/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3578
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần III Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần III Phục Sinh

 •   01/05/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3081
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần III Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần III Phục Sinh

 •   30/04/2017 06:30:00 PM
 •   Đã xem: 3333
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây