Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXX Thường Niên  

 •   24/10/2021 07:43:13 PM
 •   Đã xem: 515
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXX Thường Niên

 •   23/10/2021 08:18:02 PM
 •   Đã xem: 657
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXIX Thường Niên

 •   22/10/2021 07:42:58 PM
 •   Đã xem: 599
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Gioan Phaolô II

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Gioan Phaolô II

 •   21/10/2021 08:01:41 PM
 •   Đã xem: 682
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXIX Thường Niên

 •   20/10/2021 07:50:47 PM
 •   Đã xem: 692
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXIX Thường Niên

 •   19/10/2021 06:35:18 PM
 •   Đã xem: 727
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXIX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXIX Thường Niên

 •   18/10/2021 08:12:29 PM
 •   Đã xem: 757
Lm. Giuse Trần Đình Long
00V

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Luca -Tác giả sách Tin Mừng

 •   17/10/2021 07:05:14 PM
 •   Đã xem: 734
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ cầu nguyện chữa lành mùa dịch bệnh

Bài Chia Sẻ cầu nguyện chữa lành mùa dịch bệnh

 •   16/10/2021 07:56:20 PM
 •   Đã xem: 747
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXVIII Thường Niên

 •   15/10/2021 08:14:50 PM
 •   Đã xem: 755
Lm.GIuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XXVIII Thường Niên

 •   14/10/2021 07:45:18 PM
 •   Đã xem: 831
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXVIII Thường Niên

 •   13/10/2021 10:47:22 AM
 •   Đã xem: 1002
Lm.Giuse Trần Đình Long
00V

Bài Chia Sẻ Thứ tư tuần XXVIII Thường Niên

 •   12/10/2021 08:26:09 PM
 •   Đã xem: 693
Lm. Giuse Trần Đình Long
00V

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXVIII Thường Niên

 •   11/10/2021 08:01:45 PM
 •   Đã xem: 821
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXVIII Thường Niên

 •   10/10/2021 07:53:46 PM
 •   Đã xem: 789
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

 •   09/10/2021 07:57:22 PM
 •   Đã xem: 788
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXVII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXVII Thường Niên

 •   08/10/2021 07:44:54 PM
 •   Đã xem: 846
Lm. Giuse Trần Đình Long
\

Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần XXVII Thường Niên

 •   07/10/2021 08:06:28 PM
 •   Đã xem: 844
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 •   06/10/2021 08:07:24 PM
 •   Đã xem: 853
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây