Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIV Thường Niên  

 •   08/07/2020 07:42:16 PM
 •   Đã xem: 996
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIV Thường Niên

 •   07/07/2020 08:05:03 PM
 •   Đã xem: 1077
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIV Thường Niên

 •   06/07/2020 07:07:54 PM
 •   Đã xem: 1187
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIV Thường Niên

 •   05/07/2020 08:25:40 PM
 •   Đã xem: 1313
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIV Thường Niên

 •   04/07/2020 08:10:31 PM
 •   Đã xem: 1362
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên

 •   03/07/2020 08:40:59 PM
 •   Đã xem: 1316
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Tôma Tông đồ

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Tôma Tông đồ

 •   02/07/2020 07:25:48 PM
 •   Đã xem: 1265
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIII Thường Niên

 •   01/07/2020 08:24:57 PM
 •   Đã xem: 1065
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIII Thường Niên

 •   30/06/2020 08:35:18 PM
 •   Đã xem: 1028
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIII Thường Niên

 •   29/06/2020 08:18:51 PM
 •   Đã xem: 1544
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

 •   28/06/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 1492
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIII Thường Niên A

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XIII Thường Niên A

 •   27/06/2020 08:16:00 PM
 •   Đã xem: 1558
Lm. Giuse Trần Đình Long
\

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XII Thường Niên

 •   26/06/2020 08:04:00 PM
 •   Đã xem: 1337
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XII Thường Niên

 •   25/06/2020 07:44:00 PM
 •   Đã xem: 1181
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XII Thường Niên

 •   25/06/2020 06:54:00 AM
 •   Đã xem: 382
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả

 •   23/06/2020 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 250
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XII Thường Niên

 •   23/06/2020 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 111
Lm. Giuse Trần Đình Long
CN XII TN T2 495x278

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XII Thường Niên

 •   23/06/2020 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 160
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XII Thường Niên

 •   23/06/2020 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 100
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây