Bài Chia Sẻ Chúa Nhật I Mùa Vọng B

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật I Mùa Vọng B  

 •   28/11/2020 08:05:07 PM
 •   Đã xem: 959
Lm Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXXIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXXIV Thường Niên

 •   27/11/2020 06:46:15 PM
 •   Đã xem: 1031
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần XXXIV

Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần XXXIV

 •   26/11/2020 07:52:16 PM
 •   Đã xem: 932
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXXIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXXIV Thường Niên

 •   25/11/2020 08:25:44 PM
 •   Đã xem: 1127
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXXIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXXIV Thường Niên

 •   24/11/2020 07:56:25 PM
 •   Đã xem: 891
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bài Chia Sẻ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 •   23/11/2020 07:51:04 PM
 •   Đã xem: 862
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXXIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXXIV Thường Niên

 •   22/11/2020 06:22:32 PM
 •   Đã xem: 1088
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Kitô Vua

Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Kitô Vua

 •   21/11/2020 08:07:01 PM
 •   Đã xem: 820
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ bảy tuần XXXIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ bảy tuần XXXIII Thường Niên

 •   20/11/2020 07:41:59 PM
 •   Đã xem: 893
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần XXXIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần XXXIII Thường Niên

 •   19/11/2020 06:29:10 PM
 •   Đã xem: 938
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXXIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXXIII Thường Niên

 •   18/11/2020 06:18:26 PM
 •   Đã xem: 1197
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXXIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXXIII Thường Niên

 •   17/11/2020 08:21:43 PM
 •   Đã xem: 1166
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXXIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XXXIII Thường Niên

 •   16/11/2020 07:30:16 PM
 •   Đã xem: 1195
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXXIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XXXIII Thường Niên

 •   15/11/2020 07:25:05 PM
 •   Đã xem: 1105
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài chia sẻ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bài chia sẻ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 •   14/11/2020 07:16:39 PM
 •   Đã xem: 939
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần XXXII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần XXXII Thường Niên

 •   13/11/2020 06:01:34 PM
 •   Đã xem: 881
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXXII Thường niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XXXII Thường niên

 •   13/11/2020 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 1052
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXXII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XXXII Thường Niên

 •   11/11/2020 06:10:07 PM
 •   Đã xem: 1274
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXXII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XXXII Thường Niên

 •   10/11/2020 08:25:43 PM
 •   Đã xem: 1302
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây