Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần III Mùa Vọng

 •   13/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4545
Lm.Giuse Trần Đình Long
tin mung mt 21,28 32

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần III Mùa Vọng

 •   12/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4179
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần III Mùa Vọng

 •   11/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4167
Lm.Giuse Trần Đình Long
4 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng

4 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng

 •   10/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 5418
Lm.Giuse Trần Đình Long
Tin mung 17,10 30

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng

 •   09/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3755
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng

 •   08/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 3400
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Bài Chia Sẻ Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

 •   07/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 5162
Lm.Giuse Trần Đình Long
Suy niem Mt 11,28 30

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Mùa Vọng

 •   06/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4371
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Mùa Vọng

 •   05/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4002
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần II Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần II Mùa Vọng

 •   04/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4108
Lm.Giuse Trần Đình Long
4 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng

4 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng

 •   03/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4664
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng

 •   02/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4013
Lm.Giuse Trần Đình Long
blindPeoplecallJesus

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng

 •   01/12/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4244
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng

 •   30/11/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4401
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng

 •   29/11/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4121
Lm.Giuse Trần Đình Long
Suy niem Lc 10,21 24

Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng

 •   28/11/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4046
Lm.Giuse Trần Đình Long
Suy niem Mt 8,5 11

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng

 •   27/11/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4028
Lm.Giuse Trần Đình Long
CN1MVA

4 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

 •   26/11/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 5254
Lm.Giuse Trần Đình Long
tin mung lc 21,34 36

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy XXXIV Thường Niên

 •   25/11/2016 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 4073
Lm.Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây