3 Bài Giảng Chúa Nhật XXXI Thường Niên

3 Bài Giảng Chúa Nhật XXXI Thường Niên

 •   30/10/2016 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 5511
Lm.Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Bảy XXX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Bảy XXX Thường Niên

 •   29/10/2016 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 5070
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Sáu XXX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Sáu XXX Thường Niên

 •   28/10/2016 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 5054
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Năm XXX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Năm XXX Thường Niên

 •   27/10/2016 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4660
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Tư XXX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Tư XXX Thường Niên

 •   26/10/2016 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4331
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Ba XXX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Ba XXX Thường Niên

 •   25/10/2016 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4468
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên

 •   24/10/2016 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 5586
Lm. Giuse Trần Đình Long
3 Bài Giảng Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên

3 Bài Giảng Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên

 •   23/10/2016 06:30:00 AM
 •   Đã xem: 5381
Lm. Giuse Trần Đình Long
009

Bài Giảng Thứ Bảy XXIX Thường Niên

 •   22/10/2016 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 4623
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Sáu XXIX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Sáu XXIX Thường Niên

 •   21/10/2016 05:54:00 AM
 •   Đã xem: 4071
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Năm XXIX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Năm XXIX Thường Niên

 •   20/10/2016 12:21:00 AM
 •   Đã xem: 5326
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Tư XXIX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Tư XXIX Thường Niên

 •   20/10/2016 12:19:00 AM
 •   Đã xem: 2171
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Ba XXIX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Ba XXIX Thường Niên

 •   20/10/2016 12:17:00 AM
 •   Đã xem: 1444
Lm. Giuse Trần Đình Long
010

Bài Giảng Thứ Hai XXIX Thường Niên

 •   20/10/2016 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 1356
Lm. Giuse Trần Đình Long
006

Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên

 •   20/10/2016 12:13:00 AM
 •   Đã xem: 1300
Lm. Giuse Trần Đình Long
009

Bài Giảng Thứ Bảy XXVIII Thường Niên

 •   20/10/2016 12:10:00 AM
 •   Đã xem: 1093
Lm. Giuse Trần Đình Long
006

Bài Giảng Thứ Sáu XXVIII Thường Niên

 •   14/10/2016 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 964
Lm. Giuse Trần Đình Long
006

Bài Giảng Thứ Năm XXVIII Thường Niên

 •   13/10/2016 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 902
Lm. Giuse Trần Đình Long
009

Bài Giảng Thứ Tư XXVIII Thường Niên

 •   12/10/2016 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 901
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   


 

 
 

 

     

 
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây