mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XVII Thường Niên

 •   31/07/2020 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 321
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XVII Thường Niên

 •   31/07/2020 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 331
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XVII Thường Niên

 •   29/07/2020 12:13:00 PM
 •   Đã xem: 441
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XVII Thường Niên

 •   28/07/2020 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 517
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XVII Thường Niên

 •   27/07/2020 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 398
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ hai tuần XVII Thường Niên

 •   27/07/2020 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 282
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên

 •   24/07/2020 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 507
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XVI Thường Niên

 •   24/07/2020 10:25:00 AM
 •   Đã xem: 504
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XVI Thường Niên

 •   24/07/2020 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 426
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XVI Thường Niên

 •   22/07/2020 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 698
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XVI Thường Niên

 •   21/07/2020 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 477
Lm.Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XVI Thường Niên

 •   21/07/2020 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 471
Lm.Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XVI Thường Niên

 •   20/07/2020 12:19:00 AM
 •   Đã xem: 640
Lm.Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Chúa Nhật tuần XVI Thường Niên

 •   19/07/2020 12:20:00 AM
 •   Đã xem: 473
Lm.Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XV Thường Niên

 •   17/07/2020 09:09:00 PM
 •   Đã xem: 604
Lm.Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XV Thường Niên

 •   16/07/2020 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 642
Lm.Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XV Thường Niên

 •   15/07/2020 11:18:00 AM
 •   Đã xem: 562
Lm.Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XV Thường Niên

 •   15/07/2020 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 596
Lm. Giuse Trần Đình Long
mqdefault

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XV Thường Niên

 •   13/07/2020 06:55:00 AM
 •   Đã xem: 617
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây