3 Bài Giảng Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên

3 Bài Giảng Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên

 •   22/10/2016 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 5294
Lm. Giuse Trần Đình Long
009

Bài Giảng Thứ Bảy XXIX Thường Niên

 •   21/10/2016 05:27:00 PM
 •   Đã xem: 4549
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Sáu XXIX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Sáu XXIX Thường Niên

 •   20/10/2016 06:54:00 PM
 •   Đã xem: 4008
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Năm XXIX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Năm XXIX Thường Niên

 •   19/10/2016 01:21:00 PM
 •   Đã xem: 5239
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Tư XXIX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Tư XXIX Thường Niên

 •   19/10/2016 01:19:00 PM
 •   Đã xem: 2065
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Thứ Ba XXIX Thường Niên

Bài Giảng Thứ Ba XXIX Thường Niên

 •   19/10/2016 01:17:00 PM
 •   Đã xem: 1345
Lm. Giuse Trần Đình Long
010

Bài Giảng Thứ Hai XXIX Thường Niên

 •   19/10/2016 01:16:00 PM
 •   Đã xem: 1254
Lm. Giuse Trần Đình Long
006

Bài Giảng Chúa Nhật XXIX Thường Niên

 •   19/10/2016 01:13:00 PM
 •   Đã xem: 1196
Lm. Giuse Trần Đình Long
009

Bài Giảng Thứ Bảy XXVIII Thường Niên

 •   19/10/2016 01:10:00 PM
 •   Đã xem: 1029
Lm. Giuse Trần Đình Long
006

Bài Giảng Thứ Sáu XXVIII Thường Niên

 •   13/10/2016 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 881
Lm. Giuse Trần Đình Long
006

Bài Giảng Thứ Năm XXVIII Thường Niên

 •   13/10/2016 03:23:00 AM
 •   Đã xem: 814
Lm. Giuse Trần Đình Long
009

Bài Giảng Thứ Tư XXVIII Thường Niên

 •   12/10/2016 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 826
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 •   07/10/2016 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 985
Lm. Giuse Trần Đình Long
006

Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời

 •   14/08/2016 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 1265
Lm. Giuse Trần Đình Long
   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây