Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXV Thường Niên

 •   26/09/2023 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 33

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXV Thường Niên

 •   25/09/2023 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 34

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXV Thường Niên

 •   24/09/2023 07:26:00 AM
 •   Đã xem: 35

Video Bài Giảng Chúa Nhật XXV Thường Niên

 •   23/09/2023 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 33

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XXIV Thường Niên

 •   22/09/2023 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 42

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XXIV Thường Niên

 •   21/09/2023 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 39

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XXIV Thường Niên

 •   20/09/2023 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 44

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXIV Thường Niên

 •   19/09/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 35

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên

 •   18/09/2023 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 37

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXIV Thường Niên

 •   17/09/2023 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 34

Video Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên

 •   16/09/2023 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 30

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XXIII Thường Niên

 •   15/09/2023 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 37

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên

 •   14/09/2023 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 38

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XXIII Thường Niên

 •   13/09/2023 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 45

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXIII Thường Niên

 •   12/09/2023 08:21:00 PM
 •   Đã xem: 52

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXIII Thường Niên

 •   11/09/2023 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 55

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXIII Thường Niên

 •   10/09/2023 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 49

Video Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên

 •   09/09/2023 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 45

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XXII Thường Niên

 •   08/09/2023 08:31:00 AM
 •   Đã xem: 44

Các tin khác

 
Website tinthac.net được xây dụng bởi: Lm. Giuse Trần Đình Long, TTMV.TGPSG
Nhóm BAXH Thiện Nguyện Tín Thác Lòng Chúa Thương Xót
Email: chatrandinhlong@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây