Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XXV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XXV Thường Niên  

 •   23/09/2020 01:37:00 PM
 •   Đã xem: 109
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXV Thường Niên

 •   22/09/2020 01:36:00 PM
 •   Đã xem: 107
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXV Thường Niên

 •   21/09/2020 01:35:00 PM
 •   Đã xem: 114
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXV Thường Niên

 •   20/09/2020 01:33:00 PM
 •   Đã xem: 176
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên

Video Bài Giảng Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên

 •   19/09/2020 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 103
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XXIV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XXIV Thường Niên

 •   18/09/2020 01:21:00 PM
 •   Đã xem: 102
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XXIV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XXIV Thường Niên

 •   17/09/2020 01:19:00 PM
 •   Đã xem: 100
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XXIV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XXIV Thường Niên

 •   16/09/2020 01:18:00 PM
 •   Đã xem: 89
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXIV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXIV Thường Niên

 •   15/09/2020 01:17:00 PM
 •   Đã xem: 135
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXIV Thường Niên

 •   15/09/2020 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 104
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXIV Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXIV Thường Niên

 •   13/09/2020 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 269
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Chúa Nhật tuần XXIV Thường Niên

Video Bài Giảng Chúa Nhật tuần XXIV Thường Niên

 •   12/09/2020 01:10:00 PM
 •   Đã xem: 108
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XXIII Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần XXIII Thường Niên

 •   11/09/2020 01:09:00 PM
 •   Đã xem: 132
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần XXIII Thường Niên

 •   10/09/2020 01:08:00 PM
 •   Đã xem: 124
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XXIII Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần XXIII Thường Niên

 •   09/09/2020 01:06:00 PM
 •   Đã xem: 156
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXIII Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XXIII Thường Niên

 •   08/09/2020 01:05:00 PM
 •   Đã xem: 130
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXIII Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XXIII Thường Niên

 •   07/09/2020 01:03:00 PM
 •   Đã xem: 170
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXIII Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XXIII Thường Niên

 •   07/09/2020 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 123
Lm. Giuse Trần Đình Long
Video Bài Giảng Chúa Nhật tuần XXIII Thường Niên

Video Bài Giảng Chúa Nhật tuần XXIII Thường Niên

 •   05/09/2020 01:13:00 PM
 •   Đã xem: 124
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây