Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XI Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần XI Thường Niên  

 •   15/06/2021 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 87
Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XI Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần XI Thường Niên

 •   14/06/2021 12:43:00 PM
 •   Đã xem: 78
Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XI Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần XI Thường Niên

 •   13/06/2021 12:17:00 PM
 •   Đã xem: 120
Video Bài Giảng Chúa Nhật XI Thường Niên

Video Bài Giảng Chúa Nhật XI Thường Niên

 •   12/06/2021 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 112
Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần X Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần X Thường Niên

 •   11/06/2021 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 77
Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần X Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần X Thường Niên

 •   10/06/2021 12:21:00 PM
 •   Đã xem: 120
Video Bài Giảng Thứ Năm tuần X Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần X Thường Niên

 •   09/06/2021 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 119
Video Bài Giảng Thứ Tư tuần X Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần X Thường Niên

 •   08/06/2021 08:38:00 PM
 •   Đã xem: 94
Video Bài Giảng Thứ Ba tuần X Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần X Thường Niên

 •   07/06/2021 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 146
Video Bài Giảng Thứ Hai tuần X Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần X Thường Niên

 •   06/06/2021 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 137
Video Bài Giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa KiTô

Video Bài Giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa KiTô

 •   05/06/2021 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 142
Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần IX Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần IX Thường Niên

 •   04/06/2021 10:28:00 AM
 •   Đã xem: 107
Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần IX Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Sáu tuần IX Thường Niên

 •   03/06/2021 11:42:00 AM
 •   Đã xem: 110
Video Bài Giảng Thứ Năm tuần IX Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Năm tuần IX Thường Niên

 •   02/06/2021 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 148
Video Bài Giảng Thứ Tư tuần IX Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Tư tuần IX Thường Niên

 •   01/06/2021 08:55:00 AM
 •   Đã xem: 142
Video Bài Giảng Thứ Ba tuần IX Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Ba tuần IX Thường Niên

 •   31/05/2021 09:23:00 AM
 •   Đã xem: 128
Video Bài Giảng Thứ Hai tuần IX Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Hai tuần IX Thường Niên

 •   30/05/2021 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 109
Video Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi

Video Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi

 •   29/05/2021 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 125
Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần VIII Thường Niên

Video Bài Giảng Thứ Bảy tuần VIII Thường Niên

 •   28/05/2021 12:18:00 PM
 •   Đã xem: 136

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây