Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần II Mùa Chay

 •   29/02/2024 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 797
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Mùa Chay

 •   28/02/2024 06:05:00 PM
 •   Đã xem: 803
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Mùa Chay

 •   27/02/2024 07:04:00 PM
 •   Đã xem: 241
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Mùa Chay

 •   26/02/2024 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 1184
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ Thứ hai tuần II Mùa Chay

Bài Chia sẻ Thứ hai tuần II Mùa Chay

 •   25/02/2024 06:59:00 PM
 •   Đã xem: 1216
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II Mùa Chay

 •   24/02/2024 05:51:00 PM
 •   Đã xem: 1142
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

 •   23/02/2024 06:27:00 PM
 •   Đã xem: 1128
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần I Mùa Chay

 •   22/02/2024 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 933
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ năm tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ năm tuần I Mùa Chay

 •   21/02/2024 07:07:00 PM
 •   Đã xem: 1557
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Mùa Chay

 •   20/02/2024 06:14:00 PM
 •   Đã xem: 1254
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Mùa Chay

 •   19/02/2024 04:58:00 PM
 •   Đã xem: 1576
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bải Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Mùa Chay

Bải Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Mùa Chay

 •   18/02/2024 05:58:00 PM
 •   Đã xem: 1246
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật I Mùa Chay

 •   17/02/2024 05:55:00 PM
 •   Đã xem: 1297
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy sau Lễ Tro

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy sau Lễ Tro

 •   16/02/2024 06:22:00 PM
 •   Đã xem: 1630
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần I Mùa Chay

 •   15/02/2024 06:39:00 PM
 •   Đã xem: 1120
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm sau Lễ Tro

Bài Chia Sẻ Thứ Năm sau Lễ Tro

 •   14/02/2024 06:37:00 PM
 •   Đã xem: 1354
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Lễ Tro

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Lễ Tro

 •   13/02/2024 06:36:00 PM
 •   Đã xem: 1354
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần VI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần VI Thường Niên

 •   12/02/2024 05:43:00 PM
 •   Đã xem: 1766
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài chia sẻ Mồng Ba Tết Giáp Thìn

Bài chia sẻ Mồng Ba Tết Giáp Thìn

 •   11/02/2024 06:31:00 PM
 •   Đã xem: 1471
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

 
Website tinthac.net được xây dụng bởi: Lm. Giuse Trần Đình Long, TTMV.TGPSG
Nhóm BAXH Thiện Nguyện Tín Thác Lòng Chúa Thương Xót
Email: chatrandinhlong@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây