Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XV Thường Niên  

 •   20/07/2018 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 1209
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XV Thường Niên

 •   19/07/2018 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 1840
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XV Thường Niên

 •   18/07/2018 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 1819
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XV Thường Niên

 •   17/07/2018 07:29:00 AM
 •   Đã xem: 1798
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XV Thường Niên

 •   16/07/2018 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 1823
Lm. Giuse Trần Đinh Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XV Thường Niên

 •   15/07/2018 07:41:00 AM
 •   Đã xem: 2105
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên

 •   14/07/2018 06:55:00 AM
 •   Đã xem: 1931
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIV Thường Niên

 •   13/07/2018 07:27:00 AM
 •   Đã xem: 2180
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bai Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIV Thường Niên

Bai Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIV Thường Niên

 •   12/07/2018 12:13:00 PM
 •   Đã xem: 2122
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bai Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIV Thường Niên

Bai Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIV Thường Niên

 •   11/07/2018 06:59:00 AM
 •   Đã xem: 1615
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIV Thường Niên

 •   10/07/2018 06:49:00 AM
 •   Đã xem: 1453
Lm. Giuse Trần Đinh Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIV Thường Niên

 •   09/07/2018 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 2301
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần XIV Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật tuần XIV Thường Niên

 •   08/07/2018 07:10:00 AM
 •   Đã xem: 2221
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên

 •   07/07/2018 05:42:00 AM
 •   Đã xem: 1856
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bai Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIII Thương Niên

Bai Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XIII Thương Niên

 •   06/07/2018 06:48:00 AM
 •   Đã xem: 1426
Lm. Giuse Trần Đinh Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XIII Thường Niên

 •   05/07/2018 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 1539
Lm. Giuse Trần Đinh Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIII Thường niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XIII Thường niên

 •   04/07/2018 06:44:00 AM
 •   Đã xem: 2154
Lm. Giuse Trần Đinh Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XIII Thường Niên

 •   03/07/2018 07:17:00 AM
 •   Đã xem: 2520
Lm. Giuse Trần Đinh Long
Bai Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIV Thường Niên

Bai Chia Sẻ Thứ Hai tuần XIV Thường Niên

 •   02/07/2018 06:22:00 AM
 •   Đã xem: 2527
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây