Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần II Mùa Chay

 •   14/03/2020 07:09:00 AM
 •   Đã xem: 1459
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần II Mùa Chay

 •   13/03/2020 06:57:00 AM
 •   Đã xem: 1289
Lm. Giuse Trần Đình Long
LZ

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần II Mùa Chay

 •   12/03/2020 06:59:00 AM
 •   Đã xem: 1639
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần II Mùa Chay

 •   11/03/2020 04:48:00 AM
 •   Đã xem: 1246
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần II Mùa Chay

 •   10/03/2020 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 1187
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần II Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần II Mùa Chay

 •   09/03/2020 07:10:00 AM
 •   Đã xem: 1678
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II Mùa Chay A

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật II Mùa Chay A

 •   07/03/2020 04:23:00 PM
 •   Đã xem: 1792
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần I Mùa Chay

 •   07/03/2020 06:53:00 AM
 •   Đã xem: 1075
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ sáu tuần I Mùa Chay

 •   06/03/2020 06:27:00 AM
 •   Đã xem: 1385
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần I Mùa Chay

 •   05/03/2020 06:46:00 AM
 •   Đã xem: 1369
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần I Mùa Chay

 •   04/03/2020 06:50:00 AM
 •   Đã xem: 1570
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần I Mùa Chay

 •   03/03/2020 07:02:00 AM
 •   Đã xem: 1555
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Mùa Chay

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần I Mùa Chay

 •   02/03/2020 07:15:00 AM
 •   Đã xem: 1618
Lm. Giuse Trần Đình Long
V 2017 CN1MC Temptation Mt4 1 11 12 (1)

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật I Mùa Chay A

 •   01/03/2020 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 1654
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy sau Lễ Tro

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy sau Lễ Tro

 •   29/02/2020 07:09:00 AM
 •   Đã xem: 1790
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu sau Lễ Tro

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu sau Lễ Tro

 •   28/02/2020 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 1570
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm sau Lễ Tro

Bài Chia Sẻ Thứ Năm sau Lễ Tro

 •   27/02/2020 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 1606
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Lễ Tro

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Lễ Tro

 •   26/02/2020 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 1885
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây