Tin mung Mt 8,5 17

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần XII Thường Niên

 •   30/06/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1180
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

 •   29/06/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 2013
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XII Thường Niên

 •   28/06/2018 06:30:00 AM
 •   Đã xem: 1572
Lm. Giuse Trần Đình Long
12TNC T4 640x330

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XII Thường Niên

 •   27/06/2018 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 1556
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần XII Thường Niên

 •   26/06/2018 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 1586
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XII Thường Niên

 •   25/06/2018 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 1488
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Bài Chia Sẻ Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

 •   24/06/2018 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 1724
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài chia sẻ thứ bảy tuần XI Thường Niên

Bài chia sẻ thứ bảy tuần XI Thường Niên

 •   23/06/2018 06:25:00 AM
 •   Đã xem: 1462
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XII Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần XII Thường Niên

 •   22/06/2018 06:59:00 AM
 •   Đã xem: 1461
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần XI Thường Niên

 •   21/06/2018 06:33:00 AM
 •   Đã xem: 1590
Lm. Giusr Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần XI Thường Niên

 •   20/06/2018 06:17:00 AM
 •   Đã xem: 1659
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ thứ ba tuần XI Thường Niên

Bài Chia sẻ thứ ba tuần XI Thường Niên

 •   19/06/2018 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 1650
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần XI Thường Niên

 •   18/06/2018 06:14:00 AM
 •   Đã xem: 1597
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XI Thường Niên

 •   17/06/2018 06:32:00 AM
 •   Đã xem: 1612
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần X Thường Niên

 •   16/06/2018 05:38:00 AM
 •   Đã xem: 1518
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần X Thường Niên

 •   15/06/2018 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 1532
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần X Thường Niên

 •   14/06/2018 06:16:00 AM
 •   Đã xem: 1642
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần X Thường Niên

 •   13/06/2018 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 1688
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia sẻ thứ ba tuần X Thường Niên

Bài Chia sẻ thứ ba tuần X Thường Niên

 •   12/06/2018 07:19:00 AM
 •   Đã xem: 1532
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây