Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần VI Phục Sinh

 •   30/05/2019 06:16:00 AM
 •   Đã xem: 1978
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

 •   29/05/2019 06:32:00 AM
 •   Đã xem: 1736
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

 •   28/05/2019 06:43:00 AM
 •   Đã xem: 1807
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần VI Phục Sinh

 •   27/05/2019 07:03:00 AM
 •   Đã xem: 2329
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật VI Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật VI Phục Sinh

 •   26/05/2019 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 2158
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần V Phục Sinh

 •   25/05/2019 06:39:00 AM
 •   Đã xem: 1979
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

 •   24/05/2019 06:35:00 AM
 •   Đã xem: 2143
Lm. Giuse Trần Đình Long
\

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần V Phục Sinh

 •   23/05/2019 06:33:00 AM
 •   Đã xem: 2065
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần V Phục Sinh

 •   22/05/2019 06:08:00 AM
 •   Đã xem: 2141
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần V Phục Sinh

 •   21/05/2019 07:08:00 AM
 •   Đã xem: 1957
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần V Phục Sinh

 •   20/05/2019 06:40:00 AM
 •   Đã xem: 2273
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật V Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật V Phục Sinh

 •   19/05/2019 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 1695
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần IV PhụcSinh

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy tuần IV PhụcSinh

 •   18/05/2019 07:15:00 AM
 •   Đã xem: 2099
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh

 •   17/05/2019 06:42:00 AM
 •   Đã xem: 2178
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Năm tuần IV Phục Sinh

 •   16/05/2019 07:22:00 AM
 •   Đã xem: 2169
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

 •   15/05/2019 07:17:00 AM
 •   Đã xem: 2165
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

 •   14/05/2019 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 1874
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Thứ Hai tuần IV Phục Sinh

 •   13/05/2019 06:31:00 AM
 •   Đã xem: 1872
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Chúa Nhật IV Phục Sinh

Bài Chia Sẻ Chúa Nhật IV Phục Sinh

 •   12/05/2019 07:35:00 AM
 •   Đã xem: 1756
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác   


 

 
 

 

     

 
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây