Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Bài Chia Sẻ Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

 •   23/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4817
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm XI Thường Niên

 •   22/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4118
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư XI Thường Niên

 •   21/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4983
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba XI Thường Niên

 •   20/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4225
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai XI Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai XI Thường Niên

 •   19/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3211
Lm. Giuse Trần Đình Long
3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XITN - Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô

3 Bài Chia Sẻ Chúa Nhật XITN - Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 •   18/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 5140
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy Tuần X Thường Niên

 •   17/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3830
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu Tuần X Thường Niên

 •   16/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3242
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm Tuần X Thường Niên

 •   15/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4189
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư Tuần X Thường Niên

 •   14/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4450
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba Tuần X Thường Niên

 •   13/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 5823
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần X Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai Tuần X Thường Niên

 •   12/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3723
Lm. Giuse Trần Đình Long
3 Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Ba Ngôi

3 Bài Chia Sẻ Lễ Chúa Ba Ngôi

 •   11/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4596
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Bảy IX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Bảy IX Thường Niên

 •   10/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3902
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Sáu IX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Sáu IX Thường Niên

 •   09/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3850
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Năm IX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Năm IX Thường Niên

 •   08/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 4262
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Tư IX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Tư IX Thường Niên

 •   07/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3621
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Ba IX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Ba IX Thường Niên

 •   06/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3785
Lm. Giuse Trần Đình Long
Bài Chia Sẻ Thứ Hai IX Thường Niên

Bài Chia Sẻ Thứ Hai IX Thường Niên

 •   05/06/2017 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 3453
Lm. Giuse Trần Đình Long

Các tin khác

   
 
 
 
 
    
 
 
    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây